#Tomorrowstartstoday

Jak świat będzie wyglądał w przyszłości? Czego chciałbyś dla swojej rodziny i przyjaciół? Jaką rolę TY chcesz, żeby Decathlon odegrał w świecie, którego chcesz być częścią?”
Głównie te pytania zadawaliśmy od września 2019 do kwietnia 2020 jako część dużego przedsięwzięcia, którym był proces oparty na kolektywnej inteligencji, otwarty dla wszystkich ludzi z całego świata.

Po tym jak zgłębiliśmy trzy tematy przewodnie: Przyszłości Ludzi,  Przyszłości Ludzi Sportu i Przyszłości Życia, wyłoniło się 5 Targetów Wizji Decathlon: Zdrowie, TranSport, Lokalność, Regeneracja i Otwartość.

5 TARGETÓW WIZJI DECATHLON

zdrowie ikona

#ZDROWIE

DECATHLOŃCZYCY są twoim partnerem dla zdrowia i lepszej jakości życia. Promujemy świadomy styl życia przez sport. 

transport

#TranSPORT

DECATHLOŃCZYCY umożliwiają zdrowy i czysty tranSPORT.

LOKALNOŚĆ

#LOKALNOŚĆ

DECATHLOŃCZYCY są w 100% zorientowani lokalnie i połączeni globalnie.

REGENERACJA

#REGENERACJA

DECATHLOŃCZYCY dążą do zrównoważonego wzrostu, który służy zarówno ludziom i planecie, działając w myśl gospodarki regeneracyjnej.

OTWARTOŚĆ

#OTWARTOŚĆ

DECATHLOŃCZYCY są w pełni otwarci na wszystkich, odzwierciedlamy społeczeństwo, którego chcemy być częścią.

5 TARGETÓW WIZJI DECATHLON

#ZDROWIE

zdrowie ikona

DECATHLOŃCZYCY są twoim partnerem dla zdrowia i lepszej jakości życia. Promujemy świadomy styl życia przez sport. 

#TranSPORT

transport

DECATHLOŃCZYCY umożliwiają zdrowy i czysty tranSPORT.

#LOKALNOŚĆ

LOKALNOŚĆ

DECATHLOŃCZYCY są w 100% zorientowani lokalnie i połączeni globalnie.

#REGENERACJA

REGENERACJA

DECATHLOŃCZYCY dążą do zrównoważonego wzrostu, który służy zarówno ludziom i planecie, działając w myśl gospodarki regeneracyjnej.

#OTWARTOŚĆ

OTWARTOŚĆ

DECATHLOŃCZYCY są w pełni otwarci na wszystkich, odzwierciedlamy społeczeństwo, którego chcemy być częścią.

FILM O WIZJI DECATHLON

Na filmie o Wizji wyjaśniamy 5 Targetów poprzez ukazanie 5 historii. Pojawia się 5 bohaterów, po jednym przy każdym Targecie. Te 5 historii zostało wybranych  spośród ponad 1000 innych, które zostały napisane podczas procesu Wizji, gdzie uczestnicy zostali poproszeni o podzielenie się swoimi ‘scenariuszami przyszłości’. Postanowiliśmy je zwizualizować. Ewidentnie nie jest to typowy sztampowy film o Wizji, ponieważ wolimy wdrożyć Wizję w życie koncentrując się na lokalnych działaniach.  Kluczowe elementy, które chcemy przekazać to firma, która jest otwarta, świadoma, tworząca wartość dodaną, odpowiedzialna, a jej podstawą jest jakość ludzkich relacji.

JAK WYODRĘBNILIŚMY 5 TARGETÓW WIZJI DECATHLON

Od października 2019 do maja 2020 tysiące wiadomości, pomysłów i marzeń spłynęło na naszą platformę kolektywnej inteligencji, która była dostępna dla wszystkich. Cały proces zaczęliśmy od etapu Co-Inspiracji, podczas którego zgłębiliśmy trzy tematy: Przyszłość Ludzi, Przyszłość Ludzi Sportu i Przyszłość Życia.

Następnie przeanalizowaliśmy dane z tego etapu, na podstawie których wyodrębniliśmy 4 obszary, żeby móc bardziej się w nie zagłębić. Te obszary to:
– Przyszłość ludzkości
– Zmiany środowiskowe i technologiczne
– Podstawy życia w przyszłości
– Od JA do MY

Zostało napisanych 1115 historii o przyszłości, a my otrzymaliśmy ponad 40 000 wiadomości, z których powstało 5 Targetów Wizji Decathlon. Teraz wkraczamy w etap Co-Evolvingu, w którym zrealizujemy marzenia Wizji za pomocą konkretnych lokalnych działań.

CO-EVOLVING: OD WIZJI DO DZIAŁANIA

Teraz, kiedy Targety dla Wizji są już wyznaczone, naszym zadaniem jest wdrożenie ich w życie. Ostatni i najważniejszy etap procesu Wizji to Co-Evolving, który pozwala nam osiągnąć Targety Wizji za pomocą konkretnych, lokalnych działań. Pozwoli to na tworzenie projektów w pełni zgodnych z Wizją Decathlon i naszym celem: bycia użytecznym dla naszej planety i jej mieszkańców.

CIĄGŁOŚĆ WIZJI

W czasach VUCA (ang. Volatility – Ulotność, Uncertainty – Niepewność, Complexity – Złożoność, Ambiguity – Niejednoznaczność),w których obecnie żyjemy, zmiany przychodzą szybko, nieoczekiwanie i gwałtownie. Żeby być na bieżąco i dostosowywać się do zewnętrznych zmian i trendów, nie będziemy już zwlekać z aktualizacją Wizji. Wkraczamy w stan ciągłej i strategicznej Wizji. Dlatego też nazwaliśmy ją v.21.1. Całkiem możliwe, że w tym roku zaktualizujemy Wizję trochę później, lub dopiero w następnym. Wtedy będzie to v.22.1. Celem jest , żebyśmy mieli oczy i uszy otwarte na przyszłe trendy i dostosowywali się do nich tak szybko, jak to możliwe. To sprawi, że będziemy zajmować istotne miejsce w sercach i głowach naszych klientów.

Tomorrowstartstoday